افتتاحیه همزمان ۶۲۰ مهد قرآنی بسیج

مینو اصلانی رئیس بسیج جامعه زنان در مراسم افتتاحیه همزمان ۶۲۰ مهدقرآنی بسیج به مناسب هفته بسیج با اشاره به اینکه از سال ۹۰ تاسیس مهدهای قرآنی آغاز شده و تاکنون نزدیک به ۳ هزار مهد قرآنی با محوریت مساجد راه‌اندازی شده است، گفت: این مهدها با استقبال خانواده‌ها مواجه شده است.