دوره آموزشی توجیهی مدرسین استانی وشورای پیشگیری کمیته های ۱۳ گانه محلات حاشیه نشین وآسیب دیده

باموضوع کاهش آسیب های اجتماعی در محلات طرح کرامت وتربیت مدرسین این حوزه
اجتماعی
۱

درتاریخ ۲۲ اسفنده ماه ۱۴۰۰ باحضور مربیان واساتید حوزه آسیب های اجتماعی رده های تابعه

۲

در سالن شهداء سنندج وبه تعداد ۲۰۰ نفر برگزار گردید.وهمچنین جهت برگزاری این دور از اساتید برجسته استان دکترغفاری ودکترسهرابی وجناب سرهنگ ولی ئی مسئول معاونت اجتماعی سپاه استان دعوت واستفاده گردید.

۳

 

دسته بندی

برچسب‌ها