برگزاری کارگاه پیشگیری از آسیب های عمدی

باموضوع کاهش آسیب های عمدی در بین کارکنان وظیفه
اجتماعی
۱

این کارگاه باحضور مدیر محترم اجتماعی استان جناب سرهنگ ولی ئ وکلیه سربازان ستاد بیت المقدس در سالن شهداء برگزار ودر پایان نیز به کلیه سوالات این عزیزان در راستای توجیه وپیشگیری پاسخ داه شد.۲

۳

 

دسته بندی

برچسب‌ها