رفتن به محتوای اصلی

هدای اجاق گاز به خانواده نیازمند محله در مهاباد

همیاران

هدای اجاق گاز به خانواده نیازمند محله

با پیگیری مدیر محله این اجاق توسط خیرین تهیه و به صورت رایگان در اختیار خانواده نیازمند(پدر محکوم به اعدام) قرار گرفت
 

دسته بندی