رفتن به محتوای اصلی

پیگیری ساخت چمن مصنوعی در محله در مهاباد

همیاران

پیگیری ساخت چمن مصنوعی در محله

در ادامه پیگیری ساخت چمن مصنوعی در محله، صبح امروز در معیت معاون شهرسازی شهرداری مهاباد، دبیر کمیته عمران محله از زمین تعیین شده برای اجرای طرح بازدید به عمل آمد

این طرح با مشارکت خانه احسان ستاد اجرای فرمان حضرت امام خمینی(ره) در محله اصحاب سفید و شهرداری مهاباد در بلوار آرامستان شماره ۲ این شهر اجرا خواهد شد

پس از بازدید اعضای شورای شهر و شهردار و معاونت های تابعه از محله که با پیگیری  مدیر محله صورت گرفت.

 مکاتب های با شهرداری انجام دادم که خوشبختانه طرح ایده ساخت چمن مصنوعی با استقبال از سوی اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار  منجر به اختصاص زمینی با ابعاد ۲۵×۴۵ به این طرح شد.

پیگیری ها تا اجرای کامل این طرح که با مشارکت دهی به جمعی از خیرین هم همراه خواهد بود، ادامه خواهد یافت

تا این لحظه موفق به اخذ ۱۵۰ میلیون کمک نقدی بنیاد احسان ستاد اجرایی
و زمین رایگان با ارزش چندین میلیاردی از شهرداری شده ایم
معاونت اجتماعی سپاه مهاباد

دسته بندی