رفتن به محتوای اصلی

جلسه تعامل مسئول اجتماعی با مسئول محترم بهداری سپاه در پیرانشهر

همیاران

برگزاری جلسه تعامل مسئول اجتماعی با مسئول محترم بهداری سپاه در خصوص همکاری در خصوص مشاوره رایگان آفراد آسیب دید( ویزیت و مشاوره) معتادین پاک شده و خانواده های که از طرف اجتماعی معرفی و  نیاز به مشاوره دارند.
در پایان تفاهم‌نامه همکاری به امضا رسید.

دسته بندی