رفتن به محتوای اصلی

برگزاری دوره توانمندسازی مدیران محلات اسلامی

دوره آموزشی
برگزاری دوره توانمندسازی مدیران محلات اسلامی
7

برگزاری دوره توانمندسازی مدیران اجتماعی شهرستان ها،فرماندهان حوزه های مقاومت ومدیران محلات آسیب دیده در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۲ با حضور سردار فرمانده سپاه کردستان،معاون اجتماعی سپاه بیت المقدس کردستان واساتید برتر دانشگاه استان در سالن شهداء ستاد بیت المقدس به مدت یک روز برگزار گردید.
معاونت اجتماعی سپاه بیت المقدس کردستان

برگزاری دوره توانمندسازی مدیران اجتماعی شهرستان ها،فرماندهان حوزه های مقاومت ومدیران محلات آسیب دیده در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۲ با حضور سردار فرمانده سپاه کردستان،معاون اجتماعی سپاه بیت المقدس کردستان واساتید برتر دانشگاه استان در سالن شهداء ستاد بیت المقدس به مدت یک روز برگزار گردید.
معاونت اجتماعی سپاه بیت المقدس کردستان

دسته بندی