رفتن به محتوای اصلی

همایش محلات اسلامی

سخنرانی
سخنرانی مسئول معاونت اجتماعی در هفته بسیج در کردستان
 4

#هفته_بسیج
#همایش_معتمدین_و_بزرگان_مساجد
#محله_مردم_سالار_اسلامی
#بسیج_امید_ملت_ایران

💠همایش معتمدین، بزرگان ، و ارکان مساجد و فرماندهان حوزه و پایگاه های مقاومت در راستای تحقق محلات مردم سالار اسلامی شهرستان سنندج 
🔹️زمان و مکان
شنبه ۴ آذر ماه ساعت ۹.۳۰صبح
سالن شهدای گمنام سپاه سنندج
🔹️سخنرانان
سردارگشتاسبی‌فرمانده‌سپاه‌بیت‌المقدس
جناب سرهنگ‌ رضوانپور‌ مسئول‌ اجتماعی‌ سازمان‌ بسیج مستضعفین

 

#هفته_بسیج
#همایش_معتمدین_و_بزرگان_مساجد
#محله_مردم_سالار_اسلامی
#بسیج_امید_ملت_ایران

💠همایش معتمدین، بزرگان ، و ارکان مساجد و فرماندهان حوزه و پایگاه های مقاومت در راستای تحقق محلات مردم سالار اسلامی شهرستان سنندج 
🔹️زمان و مکان
شنبه ۴ آذر ماه ساعت ۹.۳۰صبح
سالن شهدای گمنام سپاه سنندج
🔹️سخنرانان
سردارگشتاسبی‌فرمانده‌سپاه‌بیت‌المقدس
جناب سرهنگ‌ رضوانپور‌ مسئول‌ اجتماعی‌ سازمان‌ بسیج مستضعفین

 

دسته بندی