رفتن به محتوای اصلی

مسابقه واجب فراموشده(بی تفاوت نباشیم)

امربه معروف ونهی از منکر
امربه معروف ونهی ازمنکر
3

#مسابقه
#کتابخوانی
#امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر
#بی_تفاوت_نباشیم

💠💠مسابقه بزرگ کتابخوانی💠 💠
  🔸️🔸️واجب فراموش شده🔸️🔸️

💠برگرفته از کتاب واجب فراموش شده (رهنمودها و مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص امر به معروف ونهی از منكر)

🎁به همراه اهدای ۱۱۴ هدیه ۵ میلیون ریالی به قید قرعه به شرکت کنندگان🎁

🔸️جهت دریافت کتاب، سوالات و پاسخنامه به کانال جبهه اجتماعی کردستان (بی‌تفاوت نباشیم) به آدرس زیر مراجعه نمایید

📆مهلت شرکت در مسابقه تا ۵ دیماه
📆اعلام نتایج و قرعه کشی ۹ دیماه
در ویژه برنامه دهه بصیرت و امامت

💠محل تحویل پاسخنامه ها:
کلیه حوزه و پایگاه های مقاومت بسیج در سطح استان کردستان


     •┈••✾• 🌸 ⃟⃟   ⃟🌺 ⃟⃟   ⃟🌸•✾••┈•
      معاونت‌اجتماعی‌سپا‌ه‌بیت‌المقدس‌
     •┈••✾• 🌸 ⃟⃟   ⃟🌺 ⃟⃟   ⃟🌸•✾••┈•

https://eitaa.com/jebheh_ejtemay_kordestan

#مسابقه
#کتابخوانی
#امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر
#بی_تفاوت_نباشیم

💠💠مسابقه بزرگ کتابخوانی💠 💠
  🔸️🔸️واجب فراموش شده🔸️🔸️

💠برگرفته از کتاب واجب فراموش شده (رهنمودها و مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص امر به معروف ونهی از منكر)

🎁به همراه اهدای ۱۱۴ هدیه ۵ میلیون ریالی به قید قرعه به شرکت کنندگان🎁

🔸️جهت دریافت کتاب، سوالات و پاسخنامه به کانال جبهه اجتماعی کردستان (بی‌تفاوت نباشیم) به آدرس زیر مراجعه نمایید

📆مهلت شرکت در مسابقه تا ۵ دیماه
📆اعلام نتایج و قرعه کشی ۹ دیماه
در ویژه برنامه دهه بصیرت و امامت

💠محل تحویل پاسخنامه ها:
کلیه حوزه و پایگاه های مقاومت بسیج در سطح استان کردستان


     •┈••✾• 🌸 ⃟⃟   ⃟🌺 ⃟⃟   ⃟🌸•✾••┈•
      معاونت‌اجتماعی‌سپا‌ه‌بیت‌المقدس‌
     •┈••✾• 🌸 ⃟⃟   ⃟🌺 ⃟⃟   ⃟🌸•✾••┈•

https://eitaa.com/jebheh_ejtemay_kordestan

دسته بندی