رفتن به محتوای اصلی

امر به معروف و نهی از منکر

ریسمان ۲
ریسمان

پاسخ به شبهات امر به معروف و نهی از منکر در سی قسمت 

Video file

 

 

تولید ویژه برنامه ریسمان ۲ توسط واحد رسانه و فضای مجازی ( حمراه ) قرارگاه فرهنگی اجتماعی نوزده دی استان قم 

با موضوع : 
پاسخ به شبهات امر به معروف و نهی از منکر در سی قسمت 

قسمت پنجم :
شبهه کار فرهنگی ریشه ای بجای امر به معروف و نهی از منکر 

با تدریس : 
دکتر علی تقوی پژوهشگر و مدیر اندیشکده  تخصصی امربه معروف و نهی از منکر

پخش در ایام محرم و صفر از شبکه استانی نور و کلیه شبکه های استانی کشور 

دسته بندی