برپایی نمایشگاه عملکرد و دستاورد های معاونت اجتماعی در اصفهان

لادلذببی

به مناسبت هفته بسیج نمایشگاه عملکرد و دستاورد های معاونت اجتماعی در ناحیه امام رضا ع اصفهان با حضور پرشور بسیجیان برگزار شد.

به مناسبت هفته بسیج نمایشگاه عملکرد و دستاورد های معاونت اجتماعی در ناحیه امام رضا ع اصفهان با حضور پرشور بسیجیان برگزار شد.

دسته بندی

برچسب‌ها